Gizlilik ve Çerez Politikası

Veri Sorumlusu sıfatıyla ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON olarak faaliyetlerimizi sürdürürken kişisel verilerin güvenliği, özellikle kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması için azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin bir bölümü, ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereğince, kişisel verilerinizin toplanma ve aktarılma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON , kişisel verilerinizi, iş faaliyetlerini sürdürebilmesi, şirketin pazarlama faaliyetlerini yürütebilmesi, ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılabilmesi, talep ve şikayet takibinin yapılması amaç ve sebepleriyle işlemektedir. Ayrıca, ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON kişisel verilerinizi fuar davetiye maili göndermek ve sizleri Şirketin etkinlikleri ve organizasyonları hakkında bilgilendirmek amaçlarıyla da işlemektedir.
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ise, Ad-soyad gibi iletişim bilgileriniz (e-posta adresi), dir. Toplanan kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçlarıyla; ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON grup şirketlerine, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcı hizmet sunan iş ortaklarımızla ve, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, iş ilişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl süre boyunca işlenebilecektir.

Tarafınıza ait kişisel verilerin:
(i) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
(vii) Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve itirazlarınızı e-posta adresimize yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.
Kişisel verilerinizin emniyeti ve güvenliği şirketimiz için büyük önem taşımaktadır ve kişisel verilerinizi işlerken tüm uygulanabilir veri koruma yasalarına uyum sağlıyoruz; bu yüzden “kişisel veri” veya “Veri” aşağıda belirtildiği gibi anlama sahip olacaktır.

Bu Gizlilik Politikası, Verinizin atalayseramik.com (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) ziyaretiniz ve ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON tarafından sunulan diğer hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu Gizlilik Politikasında her an değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu tür değişiklikler Sitemiz üzerinde yayınlanacaktır ve aksi belirtilmediği sürece anında geçerli olacaktır. Bu nedenle, bu Gizlilik Politikasını en güncel sürüme erişebilmek için düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz.

Sorumlu Kurum
AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi’ne (“KVKK”) uygun veri işlemeden sorumlu olan:

ATALAY SERAMİK PORSELEN PROMOSYON

Email: info@atalayseramik.com.tr

1. Kişisel Veri/Veri

Kişisel Veri, kimliği tespit edilmiş veya tespit edilebilir gerçek bir kişi hakkındaki her türlü bilgidir. Kimliği tespit edilebilir gerçek kişi, özellikle ad, kimlik numarası, konum bilgisi veya çevrimiçi bir tanımlayıcı ile kimliği doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilecek olan kişidir.

2. Verinin İşlenmesi

Verinin “İşlenmesi”, KVKK’nin 4. maddesinde belirtilmiş olan anlama sahip olacaktır: “‘işleme’, kişisel veri veya kişisel verinin kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisi anlamına gelmektedir, otomatik anlamlarda olsun veya olmasın; ör. toplama, kayıt altına alma, düzenleme, yapılandırma, depolama, adapte etme veya değiştirme, çağırma, başvurma, kullanma, aktarım yoluyla ifşa etme, yayma veya diğer şekilde kullanılabilir hale getirme, kısıtlama, silme veya yok etme şeklinde.”
Verinizi yalnızca gerekli olduğu ve bunun yasal olarak izin verildiği ölçüde işliyoruz, ör. Sitemizin kullanımına olanak sağlamak için sözleşmeye dayalı sebepler nedeniyle gerekli olması veya açık izin vermiş olmanız gibi durumlarda. Bu ayrıca Verinin şirket grubumuzda alınıp verilmesine de uygulanmaktadır. Özellikle, verinizi aşağıda belirtilen amaçlar ve aşağıdaki yasal temellere dayalı olarak işliyoruz:
2.1 Web sitesinin teknik olarak sağlanması için toplanan veriler
Web sitesinin teknik olarak sağlanması amacıyla, tarayıcınızın web sitemizi görüntüleyebilmesi ve web sitemizi kullanabilmeniz için sizin hakkınızda otomatik olarak aktarılan bazı bilgileri işlememiz gerekmektedir. Bu bilgi, web sitemizin her ziyareti için otomatik olarak toplanır ve sunucu kayıt dosyalarında depolanır. Bu bilgi, talepte bulunan bilgisayarın bilgisayar sistemini belirtmektedir. Bu sayede aşağıdaki bilgiler toplanır:

IP adresi
Tarayıcı türü / sürümü
Tarayıcı dili
İşletim sistemi (ör.: Windows 10);
Tarayıcı penceresinin iç çözünürlüğü;
Ekran çözünürlüğü;
Javascript etkinleştirmesi;
Java açık / kapalı;
Çerezler açık / kapalı;
Renk derinliği;
Erişim zamanı

Web sitemizin teknik olarak sunulması için kişisel verileriniz işlenmesini aşağıdaki yasal zemine dayandırıyoruz:
bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin, KVKK Madde 6, p. 1 fıkra b uyarınca, web sitemizi, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için kullandığınızda ve
meşru menfaatlerimizi, KVKK Madde 6 p. 1 fıkra f uyarınca korumak ve web sitemizi teknik olarak size sunabilmek için. Meşru menfaatimiz size ilgi çekici, teknik açıdan işlev gösteren ve kullanıcı dostu bir web sitesi sunmaktır.

2.2 Kayıt Formu

Sitemizde sunulan Kayıt Formunu kullanarak e-mail aboneliğine e-posta adresinizi kaydedebilirsiniz; ek hizmetler yani size mail iletmek, haberdar etmek, yeni gelişmeleri mail atmak.
Kayıt Formu aracılığıyla toplanan tüm Veriyi, yalnızca bu ek hizmetleri sağlamak için kullanacağız.

Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:
E-posta adresi
Ad ve soyadı

Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:
bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanabilmesi için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra b, bu bağlamda sunulan hizmetlerin, özellikle de elektronik mağazamızda kullanıcı hesabı kullanmak için kaydolmuş olmanız durumunda ve
meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca korumak ve portalı teknik olarak size sunabilmek için. Meşru menfaatimiz size ilgi çekici, teknik açıdan işlev gösteren ve kullanıcı dostu bir portal sunabilmektir.

2.3 İletişim Formu
Sitemizde sunulan İletişim Formunu kullanarak iletişim bilgilerinizi size ulaşmamız için bize gönderebilirsiniz. Sorunuza yanıt verebilmek için, çeşitli iletişim Verilerine ihtiyacımız vardır, ör. telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi. Diğer tüm Veri alanları “isteğe bağlı” olarak işaretlenmiştir ve sorunuzu bu ek olarak talep edilen bilgiyi doldurmadan da gönderebilirsiniz.

İletişim Formu aracılığıyla toplanan tüm Veriyi yalnızca sorunuzla ilgilenmek için kullanacağız.
Bu veri işleme amacı için aşağıdaki verileri topluyoruz:
E-posta adresi
Ad ve soyadı
Telefon numarası
Talebiniz ile bize aktarmış olduğunuz herhangi ek veriler
Bahsi geçen veriyi aşağıdaki yasal zemine dayanarak belirtilen amaç için işleriz:
meşru menfaatlerimizi korumak için, KVKK mad. 6 p. 1 fıkra f uyarınca meşru menfaatimiz müşteri sorgularına uygun şekilde yanıt vermektir.
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerezler (Cookie) kullanıyoruz. Cookie kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Cookie ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız. Toplanan verilerle ilgili düzenlemelere internet sitemizde yer alan Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2.4 Google Analytics

Bu Site, Google Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, bir web sitesinin kullanıcılarının siteyi nasıl kullandığını analiz etmek için çerezler kullanır. Web sitesinin kullanımı hakkında hakkınızda çerez tarafından oluşturulan bilgi, Google’a aktarılır ve Birleşik Devletlerde bulunan sunucularda depolanır.

IP anonimleştirme bu Sitede etkindir. Bu, IP adresinizin Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşması’na tabi Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya diğer taraflar alanında kısaltılacağı anlamına gelmektedir. Yalnızca istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD’de bulunan bir Google sunucusuna gönderilir ve burada kısaltılır.
Google, bu Siteyi nasıl kullandığınızı değerlendirmek için bu bilgiyi bizim adımıza kullanarak web sitesi etkinliği hakkında raporlar oluşturur ve web sitesi etkinliği ve İnternet kullanımına dair bize diğer hizmetler sağlar.

Tarayıcınızın Google Analytics kapsamında aktardığı IP adresi, Google tarafından tutulan diğer herhangi bir veri ile ilişkilendirilmeyecektir. Tarayıcınızın uygun ayarlarını seçerek çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak lütfen bunun Sitenin tüm özelliklerini kullanmanızı engelleyebileceğini unutmayın. Ayrıca, https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresini ziyaret ederek ve geçerli web tarayıcınız için Google Analytics’ın Dışında Tutulma Tarayıcı Eklentisi’ni indirerek Google Analytics tarafından gelecekte takip edilmenin dışında kalabilirsiniz.

2.5 Google Tag Manager

Web sitemiz Google Tag Manager kullanmaktadır. Google Tag Manager, pazarlama sorumlularının web sayfası etiketlerini tek bir masaüstü ara yüzü tarafından yönetmesine olanak sağlayan bir çözümdür. Google Tag Manager hizmetinin kendisi (etiketleri uygulayan), çerez göndermeyen bir alan adıdır ve herhangi bir kişisel bilgi toplamaz. Google Tag Manager hizmeti, veri toplayabilecek diğer etiketleri etkinleştirebilir. Google Tag Manager bu veriye erişim sağlamaz. Alan adı veya çerez seviyesinde bir etkisiz hale getirme gerçekleştirildiyse, Google Tag Manager tarafından uygulanan tüm takip etiketleri için geçerli olacaktır.

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesinin tarayıcınızdan, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklamasını istediği küçük veri parçalarıdır. Çerez, internet sitesinin eylemlerinizi veya tercihlerinizi zaman içerisinde hatırlamasına imkân verir. Çoğu internet tarayıcısı çerezleri destekler; ancak kullanıcılar, tarayıcılarını belirli türlerde çerezleri veya özel çerezleri reddedecek şekilde ayarlayabilirler. Bunun yanı sıra kullanıcılar diledikleri zaman çerezleri silebilirler.

Neden Çerez Kullanıyoruz?

Çerez kullanmamızın öncelikli nedeni, atalayseramik.com sizlere sunmakta olduğumuz içeriklerimizle etkileşim biçiminizi daha iyi tanımak ve internet sitemizii ziyaret deneyiminizi iyileştirmektir. Örneğin bazı çerezler dilinizi veya tercihlerinizi hatırlar; böylece internet sitemizi tekrar ziyaret ettiğinizde yeniden yapmak zorunda kalmazsınız.

Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde atalayseramik.com’u aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Çerezler Reklam Amacıyla Nasıl Kullanılır?

Çerezlerin yanı sıra web işaretleri, pikseller ve isimsiz reklam ağı etiketleri gibi reklam teknolojileri sizi ilgilendirebilecek reklamları size daha etkin biçimde sunmamıza yardımcı oluyor. Bunlar aynı zamanda reklam verenler için toplu denetim verilerini, araştırmaları ve performans raporlarını toplamamıza da yardımcı oluyor. Pikseller, reklamların size sunumunu anlamamıza, geliştirmemize ve birtakım reklamların size ne zaman gösterildiğini bilmemize yardımcı oluyor. İnternet tarayıcınız doğrudan reklam ağı sunucularından reklam ve web işaretleri talep edebileceğinden; bu ağlar, siz onların sitesinden bir web sayfası talep etmişsiniz gibi kendi çerezlerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya ayarlayabilir.
Her ne kadar üçüncü taraf sitelerindeki tarayıcı davranışınız hakkında profil oluşturmak için çerez kullanmasak da size uygun ve ilgilerinize yönelik reklamlar göstermek için üçüncü taraflardan alınmış toplu verileri kullanıyoruz. Topladığımız hiçbir kişisel bilgiyi reklam verenlere aktarmıyoruz. Çerez ayarlarınızı değiştirmek suretiyle site dışı ve üçüncü taraf bilgilendirmeli reklamlardan çıkış tercihinde bulunabilirsiniz. Çıkış tercihinde bulunmak, ziyaret ettiğiniz sayfalardan reklamları kaldırmayacak fakat bunun yerine gördüğünüz reklamların sizin ilgi alanlarınızla örtüşmemesiyle sonuçlanacaktır. Bu da gördüğünüz reklam(lar)ın bu özel çerezler yoluyla ilgi alanlarınızla örtüştürülememesi anlamına gelir.

Üçüncü Taraf Çerezleri Nasıl Kullanılır?

İnternet sitemizdeki işlevlerden bazıları için, örneğin YouTube uzantılı videoların veya buraya yönlendiren bağlantıların bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğiniz durumlarda üçüncü taraf tedarikçiler kullanıyoruz. Bu videolar veya bağlantılar (ve üçüncü taraf tedarikçilerden gelen her türlü diğer içerik) üçüncü taraf çerezleri içerebilir, dolayısıyla çerez kullanımları hakkında bilgi edinmek için bu üçüncü taraf sağlayıcıların gizlilik politikalarına başvurmanızı öneririz.

Çerezleri Nasıl Reddedebilir ve Silebilirim?

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirmek suretiyle atalayseramik.com ve/veya üçüncü taraf internet sitelerine dair çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Lütfen çoğu tarayıcının çerezleri otomatik olarak kabul ettiğini dikkate alın. Dolayısıyla çerezlerin kullanılmasını istemiyorsanız çerezleri aktif olarak silmeniz veya engellemeniz gerekebilir. Çerezlerin kullanımını reddetmeniz durumunda internet sitelerimizi kullanmaya devam edebilirsiniz fakat sitemizin sahip olduğu işlevlerden bazıları doğru çalışmayabilir. Ayrıca çerezlerin nasıl silineceği veya reddedileceği konusunda ve genel olarak çerezler hakkında bilgi için www.youronlinechoices.com/tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Çerezlerden bazılarını veya hepsini silmeksizin veya reddetmeksizin web sitemizi kullanmakla silmediğiniz veya reddetmediğiniz bu çerezleri cihazınıza yerleştirebileceğimizi kabul etmektesiniz.

Uzmanlarımız, firmanız için en iyi fiyatı ve logo tasarımını hazırlasın!

X